Tony Scully

As a Local Area Employment Services Caseworker in South Tipperary, Tony provides employment assistance and advice services to jobseekers, to help them to enter or return to employment.

Mar Oibrí Cás do Sheirbhísí Fostaíochta Áitiúil i dTiobraid Árann Theas, cuireann Tony cúnamh agus comhairle fostaíochta ar fáil do lucht cuardaigh poist, chun cabhrú leo dul isteach i bhfostaíocht nó filleadh ar fhostaíocht.