Discover the latest employment opportunities
More Info
We support you on your journey towards employment
More Info
Previous slide
Next slide
Discover the latest employment opportunities
More Info
We support you on your journey towards employment
More Info
Previous slide
Next slide

Welcome to the Waterford, South Tipperary Local Area Employment Service (WSTLAES)

At WSTLAES, our commitment is to provide personalized guidance and support to unemployed individuals across Waterford and South Tipperary who encounter obstacles in accessing the job market. As an Intreo Partner operating under a contract with the Department of Social Protection, we play a vital role in Ireland's Public Employment Service.

Waterford Leader Partnership CLG, in collaboration with our contract partners, Waterford Area Partnership, and South Tipperary Development Company, is dedicated to delivering top-quality employment services and guidance to all clients of the Local Area Employment Service (LAES). Our aim is to customize our services to address the unique needs of each client, in alignment with the values of our organization.

Fáilte chuig Seirbhís Fostaíochta Áitiúil Phort Láirge, Thiobraid Árann Theas (WSTLAES)

Ag WSTLAES, is é ár ndualgas ná treoir pearsanta agus tacaíocht a sholáthar do dhaoine dífhostaithe ar fud Phort Láirge agus Thiobraid Árann Theas a bhfuil bacanna acu ag teacht ar an margadh saothair. Mar Chomhpháirtí Intreo atá ag feidhmiú faoi chonradh leis an Roinn Coimirce Sóisialaí, tá ról tábhachtach againn i Sheirbhís Fostaíochta Poiblí na hÉireann.

Tá Comhpháirtíocht LEADER Phort Láirge CTR, i gcomhar lenár gcomhpháirtithe conartha, Comhpháirtíocht Cheantar Phort Láirge, agus Comhlacht Forbartha Theas Thiobraid Árann, tiomanta do sheirbhísí fostaíochta agus treorach ar ardchaighdeán a sholáthar do gach cliant de Sheirbhís Fostaíochta Áitiúil (LAES). Is é ár mbuíochas ná ár seirbhísí a ullmhú chun freastal ar riachtanais aonair gach cliant, ag seasamh le luachanna ár n-eagraíochta.