About Waterford, South Tipperary LAES

We offer a range of free, friendly and confidential services to jobseekers looking for jobs in Waterford City, County and South Tipperary. Our range of jobseeker services act as a bridge between unemployed jobseekers and employers. It is our job to help unemployed jobseekers to find work, training and work experience opportunities. We offer a range of specialised services that are tailored to your needs as a jobseeker. We take a person-centred approach and will always adapt our services to the individual. We can help with CVs, Job searching skills including Online Job Applications. We can also assist with Interview Skills, sign posting to services such as Community Employment (CE) scheme, ETB courses, SICAP & Workplace Experience Programmes, Funding assistance for specific training such as Safe pass, manual handling and Computer Skills.

Maidir le Seirbhís Fostaíochta Áitiúil Phort Láirge, Thiobraid Árann

Cuirimid réimse seirbhísí saor in aisce, cairdiúla agus rúnda ar fáil do lucht cuardaigh poist atá ag lorg post i gCathair Phort Láirge, i gContae Phort Láirge agus i dThiobraid Árann Theas. Feidhmíonn ár réimse seirbhísí do lucht cuardaigh poist mar dhroichead idir daoine atá dífhostaithe agus fostóirí. Is é ár gcúram cabhrú le daoine atá dífhostaithe obair, oiliúint agus deiseanna taithí oibre a aimsiú. Cuirimid réimse seirbhísí speisialaithe ar fáil atá sainoiriúnaithe do do riachtanais mar dhuine atá ag lorg poist. Glacaimid cur chuige dírithe ar an duine agus oireoidh muid i gcónaí ár seirbhísí leis an duine aonair. Is féidir linn cabhrú le CVanna, scileanna cuardaigh poist lena n-áirítear Iarratais ar Phoist Ar Líne. Is féidir linn cabhrú freisin le Scileanna Agallaimh, comharthaíocht chuig seirbhísí cosúil le scéim Fostaíochta Pobail (CE), cúrsaí ETB, SICAP & Cláir Taithí Oibre, Cúnamh maoinithe do oiliúint ar leith cosúil le pas sábháilte, láimhseáil láimhe agus Scileanna Ríomhaireachta.